El Llibre Blanc de Barcelona és una publicació de l’Ajuntament de Barcelona que conté les reflexions de 150 experts de diferents àmbits, sobre la possibilitat de que Barcelona es convertís en la capital d’un nou estat català. Entre els professionals que van col·laborar en aquest llibre es troba el Jordi Duró, a qui se li va encarregar, com a representant del sector de les arts gràfiques a la ciutat, una il·lustració.