El naming del restaurant és un homenatge a l'avi d'un dels socis d’aquest local del carrer Londres. Tomasso recull culinàriament la història de la família: ingredients italians, argentins i nord-americans que es barregen finalment amb el caràcter de Barcelona. Una història que hem traslladat a la identitat corporativa del restaurant. Seguint amb el relat de marca, ens vam fixar en la signatura de l'avi Tomasso, i fent una revisió de la seva cal·ligrafia, vam dissenyar el logotip del local. La resta de decisions, com l’elecció de suports o la gama cromàtica entre d’altres, van anar totes en direcció d’emfatitzar la qualitat i la naturalitat de tots els productes, i d’apropar aquesta història familiar als clients.