NG és una publicació sobre el món del branding editada per l’estudi Morillas. Des de Duró ens encarreguem tant del disseny editorial com de la seva direcció d’art. A cada número definim un concepte visual que esdevé fil conductor de les diverses pàgines.

NG53 Instrucciones

L'objectiu d'aquest número era representar gràficament la importància d'un bon disseny 'd’instruccions' com a generador d’un vincle positiu o negatiu respecte els productes o serveis als que es vinculen.

Així, vam transformar la publicació en un desplegable que recull les frases més absurdes utilitzades en textos d'instruccions reals, fent palesa la importància d'aquest suport per obtenir un bon retorn de marca.

NG55 Riesgo

Aquest número tracta dels riscos que han d’assumir les marques, de manera que ens calia representar gràficament aquesta idea propera al 'perill'.

Vam fer un recull de símbols adients i els vam troquelar (portada i contraportada incloses), fet que atorgava a la publicació una sensació d’inestabilitat. Alhora, vam jugar amb el color groc com a símbol d'alerta.

NG57 CRISIS

Aquest número és un retrat dels consumidors en època de recessió econòmica. Calia representar gràficament aquest tema sense donar-li un enfoc fatalista, de manera que ens vam centrar en la 'piscina' com a símbol de la crisi, que alhora va esdevenir l'escenari per mostrar les diferents actituds dels consumidors.