Malvalanda, empresa especialitzada en gestió, producció i distribució audiovisual, necessitava un redisseny de la seva imatge corporativa. L'objectiu era conservar el símbol identitari de l'estrella i fer un restyling que actualitzés el to global de la marca.

Amb la intenció de donar-se a conèixer entre institucions i clients potencials, també era necessari crear diverses peces promocionals i publicacions corporatives memorables.

Vam redissenyar el logotip amb una imatge més geomètrica i atemporal i es van redactar textos amb un to més fresc, divertit i amable. Les aplicacions i peces també van seguir aquest nou estil, que ha anat consolidant el discurs i personalitat de la marca al llarg dels anys d'una forma natural.