La Fundació Joan Miró disposa de la col·lecció pública més extensa de l'obra de Joan Miró. Al 2013 va sorgir la iniciativa de crear un punt de llibre que servís com a element promocional i que al seu torn, fos un obsequi per a totes aquelles persones que visitessin la Fundació. El punt de llibre seria dissenyat per un artista diferent cada any, tenint la possibilitat de ser col·leccionats. El primer any que va sorgir la iniciativa, la Fundació va demanar la col·laboració de Jordi Duró per crear el primer punt de llibre. Estudiant el procés de creació de Joan Miró, ens vam adonar que acostumava a traçar els seus esbossos en trossos de papers, tiquets de transport i en definitiva en qualsevol suport de paper efímer que tingués a mà. Per aquest motiu, vam crear un punt de llibre que imitava un tros de paper trencat, com si fos un objecte trobat en algun llibre que hagués tingut el mateix Joan Miró.