Marc Gómez del Moral és un reconegut director de fotografia amb una llarga vida cinematogràfica. Tenia una pàgina web que bàsicament funcionava com un arxiu personal, i ens va demanar que li en dissenyéssim una de nova, per mostrar aquells treballs que ell havia seleccionat per la seva qualitat. L'objectiu era editar continguts i mostrar els seus millors projectes de les tres vessants que el defineixen: pel·lícules, anuncis i vídeos musicals.
Vam crear una nova imatge corporativa molt neta per donar protagonisme a la seva obra. Des del símbol dissenyat, la tipografia usada, fins a la disposició dels continguts (començant pel slide share del web) tenen com a objectiu destacar la seva cura treball com a director d'art.