Survela és una empresa l'objectiu de la qual és garantir la seguretat dels seus clients a Internet. Quan van contactar amb nosaltres l'empresa començava a destacar, però necessitava una imatge de marca potent per atreure tant a clients directes com a possibles inversors que financessin el seu projecte.

Per a això, no ens podíem limitar a dissenyar un logotip, sinó que el que l'empresa necessitava era una personalitat de marca integral.
Des de Duró, vam redissenyar el seu logotip, vam crear copys molt potents que expliquessin d'una manera directa els beneficis de la marca, i finalment, vam dissenyar la seva web.
D'aquesta manera, vam crear per a ells tant la seva identitat verbal com visual, cosa que els va ajudar a posicionar-se ràpidament com un referent en el seu sector.