El Museu d'Història de la Immigració de Catalunya ens va encarregar el disseny d'un catàleg en el qual es mostressin 30 històries d'immigració narrades pels seus protagonistes. Amb el client vam arribar a la conclusió que el format idoni era un àlbum de fotos del viatge migratori. Els objectes són testimonis d'anècdotes, emocions i instants viscuts. L'àlbum havia de recollir fotos dels objectes que servien de pont per narrar les històries migratòries.

Per ser fidel a l'esperit d'un àlbum de viatge, decidim fer-ho el més manual possible: cada imatge està pegada a mà, la fotografies antigues estan impreses en paper fotogràfic, combinem papers de diferents textures i incloem retallades de tela.

La peça final havia de donar protagonisme als sentiments de les persones que havien realitzat el viatge migratori. Per aquest motiu, vam dissenyar un doble índex per a l'àlbum: un segons les diferents fases de procés migratori, i el segon, un índex basat en els sentiments. Cada història té un codi de color associat a una emoció. Aquest codi permet veure ràpidament les emocions més comunes associades al procés migratori.