Un exercici de comissariat de Mery Cuesta amb format de novel·la negra vinculada a la col·lecció gràfica i insòlita de Jordi Duró. Estructurada a partir de peces trobades als marges de mercats i encants, Descomposición uneix dues motivacions complementàries: la recerca i troballa d'exemplars gràfics i l'atracció pels objectes manipulats, intervinguts i rars. El resultat, un conjunt d’elements que expliquen la bellesa de l’ús, la reutilització i la descomposició final del paper.