Aquest taller de tipografia cubista, proposat pel Museu Picasso, partia de la incorporació d'elements tipogràfics a les obres cubistes que es va dur a terme durant la dècada dels anys 10. A cada sessió del taller s'explorava un aspecte teòric i es proposava un exercici plàstic que feia reflexionar sobre el tema proposat.