ARA

Des de la fundació del diari Ara, l'any 2010, Jordi Duró hi publica una secció d’opinió gràfica. A partir de les notícies d’actualitat, explora els recursos visuals adquirits durant la seva trajectòria com a dissenyador, combinats amb l'enfocament periodístic que va estudiar a la Facultat de Ciències de la Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sobre l’Ara

L'ARA neix com alguna cosa més que un diari convencional, neix com una comunitat de persones lectores, connectades pel paper i per la pantalla. És un diari d’última generació tecnològica, un diari sense fronteres mentals. Al mateix temps, vol ser una resposta a un moment difícil per al periodisme, que afecta especialment la premsa escrita. És per això que l'ARA assumeix amb els seus lectors el compromís de recuperar els valors que ha donat el periodisme del país al llarg de la història: la màxima qualitat i rigor ètic com a garant dels valors de la societat.

PÚBLICO

Entre 2009 i 2012, Jordi Duró va ser col·laborador del Diario Público http://www.publico.es/, on il·lustrava la secció “Dominio Público”, en la que experts de diferents àrees escrivien articles d’opinió sobre l’actualitat. Aquesta col·laboració va ser el punt de partida dels encàrrecs de Duró per a la premsa escrita, que més tard continuarien amb l'Ara. Les il·lustracions al Público es van interrompre amb el pas del diari en paper a plataforma digital única.